Stojíme na okraji zámecké zahrady, před námi severní křídlo
Stojíme na okraji zámecké zahrady, před námi severní křídlo