Sál salla terrena,  je krásně viditelný bohatý stropní štukový dekor s malbami a soškami.
Sál salla terrena, je krásně viditelný bohatý stropní štukový dekor s malbami a soškami.