Klenuté chodby druhého patra.
Klenuté chodby druhého patra.