Původní zdivo starého zámku pod severním křídlem.
Původní zdivo starého zámku pod severním křídlem.