Západní křídlo zámku - pohled z nádvoří.
Západní křídlo zámku - pohled z nádvoří.