Reprezentační místnosti s bohatou stropní štukovou výzdobou.
Reprezentační místnosti s bohatou stropní štukovou výzdobou.