Historie města -- úvod

Snad každé město, městečko či vesnice na Moravě se pyšní svými historickými pamětihodnostmi. Jejich význam, starobylost, umělecká úroveň i zachovalost jsou samozřejmě velmi rozdílné. Na svých toulkách po naší krásné vlasti můžeme potkat pravé Pokladnice stavebních klenotů minulých dob stejně jako rozpadající se zajímavé objekty. Holešov se nuže pyšnit místem přednějším a totéž můžeme říct o jeho velikosti, hospodářském významu, poloze i historii. Pokud bychom chtěli popsat typické moravské menší město, představující všechny základní klady a zápory zdejšího osídlení, hodí se k tomu Holešov velmi dobře.

Přes svou určitou průměrnost a moravskou typičnost se najde v Holešově několik pamětihodností, jejichž význam není zane dbatelný v místních, ale ani moravských a snad i celostátních souvislostech. Počátky osídlení Holešovská včetně lokality města samého sahají až do pravěku a jeho stopy souvisle pokračují v dobách slovanských počátků i v celé době historické. A tak, jak se v dějinách naší lokality a jejího nejbližšího okolí střádají tisíciletí, staletí nebo jen generace, vše zanechává po sobě památky. Z nejstarších dob jsou to archeologické zlomky zbytky nádob, zbraní, nářadí a nástrojů. Jak se zkracuje historický horizont, památky jsou stále větší a rozsáhlejší - gotické základy některých staveb, spíše jen tušené a předpokládané renesanční stavební prvky v budově zámku a synagogy, barokní kostely a posléze sochařské pohádky vrcholného baroka, mající u nás málokde obdoby. A v neposlední řadě jsou to i židovské památky, které svým významem a jedinečností přesahují území našeho státu.

I když v tomto století mnoho zanícených patriotů popisovalo, zkoumalo tyto pamětihodnosti a snažilo se o co nejširší osvětu jejich významu, obecné povědomí o tom, co naše město skrývá, je stále nedostatečné.Použité zdroje v textu

Šternberkové, Lobkovicové, Rottalové, Vrbno, Raně barokní zámek - Ludmila Plecháčová-Mucalíková (publikace Památky Holešova)

farní kostel - Jaroslava Doleželová (publikace Památky Holešova)

kostel sv. Anny - Zdeněk Stojan (publikace Památky Holešova)

zámecká kovárna - Jan Otáhal (publikace Památky Holešova)

Materiál publikován na webu "Holešov jinýma očima" [http://holesov.jinak.cz]

Autorství

Doporučené url