Židovské město -- úvod

Podle posledních údajů se k židovskému náboženství hlásí v naší republice asi dva a půl tisíce lidí. Tolik jich zbylo z kdysi tak materiálně i duchovně bohaté a energické pospolitosti. Podle stejných údajů můžeme vypočítat, že na každého českého Žida připadá jeden historický objekt, který je třeba udržovat a spravovat. Jedná se především o několik set hřbitovů a pár zbylých desítek synagog. Ty se ale ve velké většině nacházejí v místech, kde již židovské osídlení není a asi už ani nebude. Z tohoto důvodu zůstává povinnost starat se o tyto památky obcím, na jejichž území se nacházejí. To se daří více či méně nejen podle tučnosti obecních rozpočtů, ale i pochopení jejich představitelů.

Přestože se zdá, jakoby se historie holešovských Židů uzavřela, není tomu zcela tak. Město se stává cílem mnoha návštěv a díky zájmu veřejnosti zde jejich duch stále přebývá.

Rudolf Seifert - úvodník Židovské památky HolešovaPoužité zdroje v textu

Vývoj obce, Obyvatelé, Židovská čtvrť, Nová synagoga - Jaroslav Klenovský (publikace Židovské památky Holešova)

Šachova synagoga - Jan Otáhal (publikace Památky Holešova)

Židovský hřbitov - Jaromír Gogela (publikace Památky Holešova)

Materiál publikován na webu "Holešov jinýma očima" [http://holesov.jinak.cz]

Autorství

Doporučené url